top of page

Doelstellingen van de stichting Haags Comedy Festival

a. Het bevorderen van sociale cohesie;
b. Het bieden van een platform voor de ontwikkeling van comedy talent
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; alsmede
d. Het creëren van een comedy infrastructuur in Den Haag en omstreken.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijks Haags Comedy Festival en comedy shows waarin onder andere maatschappelijke gevoelige thema’s aan de kaak worden gesteld.

De visie van de stichting Haags Comedy Festival

Het Haags Comedy Festival streeft naar een duurzame comedy infrastructuur van in Den Haag en omstreken waarbij wij onze aandacht richten op talent ontwikkeling.

Wij zijn het enige comedy festival in Den Haag, ook voor mensen met een kleine beurs.

Wij bieden toegankelijke, maatschappelijk geëngageerde podiumkunsten.

De missie van de stichting Haags Comedy Festival

Het Haags Comedy Festival gelooft dat samen lachen verbindt, bijdraagt aan het relativeringsvermogen, het levensgeluk en de sociale cohesie. Door onze unieke focus en creatieve inzet zijn we met recht een internationale culturele ontwikkelingsorganisatie die werkt op het niveau van het creëren van creatieve comedy netwerkverbindingen. Het Haags Comedy Festival werkt met partnerorganisaties in het buitenland met als doel het versterken van de comedy infrastructuur en de opbouw van een mondiaal cultureel netwerk. Daarbij worden kennis en ervaring uitgewisseld en vastgelegd, en realiseren we projecten waar comedians voorheen alleen maar van durfden te dromen.

De doelstellingen, missie en visie liggen vast in de statuten van het Haags Comedy Festival

bottom of page