top of page

 FAQ

De Haags Comedy Festival Awards 2022 worden uitgereikt aan:

De meest innovatieve comedians met de impact op het gebied van mensenrechten, welzijn en emancipatie in 2022.

• Nomineren

o Nominatie vindt plaats door het invullen van het nominatieformulier via www.haagscomedyfestival.com. Nominatie mag door ieder willekeurig persoon of

organisatie worden ingediend.

o Deelnemers mogen zichzelf nomineren.

o Nomineren voor de HCF Awards kan t/m 24 december 2022

• Voorwaarden

o Inhoud: de comedy heeft een focus op de human rights, medicine en emancipation.

o Locatie: zowel lokale als internationale comedians mogen meedoen. )

o Aanwezigheid: van de genomineerden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij

de Haags Comedy Festival Conference op 31 december 2022

o Formulier: Het inschrijf formulier wordt toegestuurd. Alle onderdelen van het formulier worden ingevuld

o Comedy: de comedy dient een footprint te hebben in 2022

§ De comedy dient vernieuwend en innovatief te zijn

 Indicatoren: maatschappelijke impact, inhoudelijk innovatief.

o Omvang: aan de genomineerde wordt geen eis gesteld voor omvang of leeftijd

o Video: iedere genomineerde dient bereid te zijn om voor nominatie een

‘nominatievideo’ op te laten nemen door te organisatie van de HCF Conference

• Selectie en bekendmaking

o De selectie voor de HCF Awards worden gepubliceerd via de website.

o Na de sluitingsdatum (24 december 2022) zal het bestuur de inzendingen beoordelen

o Uit de inzendingen volgen 3 winnaars

• Prijs

o Op 31 december 2022 zal, door een jury online, de winnaar van de

HCF Awards bekendgemaakt worden.

Versie 8 december 2022


FAQ

 The Hague Comedy Festival Awards are presented to:
 • The most innovative comedians with the impact on human rights, medicine and emancipation in 2022.
 • - Nominate
 • o Nomination is made by completing the nomination form at www.haagscomedyfestival.com. Nomination may be submitted by any person or
 • organization.
 • o Participants may nominate themselves.
 • o Nominations for the HCF Awards may be made until December 24, 2022.
 • - Pre requisites.
 • o Content: the comedy has a focus on human rights, medicine and emancipation.
 • o Location: both local and international comedians may participate.
 • o Attendance: nominees are expected to attend the online
 • The Hague Comedy Festival Conference on 31 December 2022
 • o Form: The entry form will be sent. All sections of the form should be completed
 • o Comedy: the comedy should have a footprint in 2022
 • o The comedy must be innovative and renewing
 • o Indicators: social impact, content innovative.
 • o Size: there is no size or age requirement for the nominee
 • o Video: each nominee should be prepared to make a
 • nomination video to be recorded by the organization of the HCF Conference.
 • - Selection and announcement
 • o Selection for the HCF Awards will be published via the website.
 • o After the closing date (December 24, 2022), the board will review the entries
 • o From the entries, 3 winners will follow
 • - Prize
 • o On December 31, 2022, the winner of the
 • HCF Awards will be announced.
 • Version December 8, 2022
bottom of page